De zin en onzin van bod aanpassingen

Dankzij Tijs en Arno zijn we vorige week weer wat slimmer geworden. Ze richtten een interactieve training in om met het hele team eens te bekijken hoe we best biedingen in Google Ads kunnen inzetten. Dit om de beste resultaten voor onze klanten te bereiken. De bedoeling van deze leersessie was ieders logica en denkwijze te begrijpen en zo bij te leren van elkaar.  
Er werden allerlei vraagstukken voorgelegd en de antwoorden waren vaak uiteenlopend. Ieder probeerde zijn antwoord te staven waardoor we tot opbouwende discussies kwamen over het al dan niet optimaliseren van biedingen in verschillende situaties.
Er werd ook aangehaald welke metrics je nu juist nodig hebt en wat de belangrijkste zaken zijn alvorens je biedingen aanpast. Ook hieruit kwamen nieuwe inzichten voort.

Automatisering door Google

De relevantie van het handmatig aanpassen van biedingen werd ook op de korrel genomen. We winden er geen doekjes om, Google ziet het graag allemaal meer automatisch gebeuren en vandaar kwam ook de vraag hoe ver we hier als marketeers in mee gaan. Geef je alle controle aan Google? Of probeer je manueel je accounts te optimaliseren op basis van data en de ervaring die je hebt als marketer?
Automatisering is zeker interessant. Voor sommige accounts dan toch... Zo moet men aan bepaalde criteria volstaan vooraleer je automatisatie kan overwegen. Hoe dan ook moet je eerst over de kennis en logica van manuele bod aanpassingen beschikken. En dat is wat precies aan bod kwam tijdens deze sessie. Een opvolgsessie rond automatisatie komt er nog aan!

Het nut van trainingen

Deze training werd ingericht om de zin en onzin van bod optimalisaties te bespreken maar vooral om van elkaar te leren. Er zijn zeker best practices maar wat nu uiteindelijk “de beste manier” is om bod aanpassingen te doen, dat is een punt waar we waarschijnlijk nog uren kunnen over discussiëren. Iedere adverteerder en ieder Goolge Ads account is tenslotte verschillend. Het feit is wel dat iedereen hier wat van heeft opgestoken en nu met een iets andere blik bod optimalisaties voor onze klanten doorvoert.
Zoals je kan lezen hechten we veel belang aan de training en coaching van onze mensen. De consultants van OMCareers komen bijna wekelijks allemaal nog eens samen voor een opleidingsdag. Het hoe, wat en waarom lees je in één van onze volgende blogberichten.